Základní informace o společnosti:

AGRIS spol. s r.o. 
Medlov 175 
66466 Medlov 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C.17319.

IČ :
DIČ :
e-mail :

14800331
CZ14800331
agris@agris-medlov.cz


Kontaktní údaje na jednotlivé provozovny :

Medlov :
Mankovice :
Žichlínek :

+420 546 443 241
+420 556 736 581
+420 465 350 222